Lipa

Lipa ume da bude velika i stablo može da bude visoko od 25 do 30 metara.
Starost lipe moze biti do nekoliko stotina godina.Lipa ima male cvetove koji zelenkastožuti.Kada cveta Lipa ima prijatan miris.Čaj od ovog drveta je veoma ukusan.